Situatie

Aan: alle leden shantykoor de Landrotten,

Het bestuur is blij met de steun die het koor tijdens de algemene ledenvergadering gaf aan de maatregelen die hebben geleid tot het beëindigen van het dirigentschap van Anneke, hoe spijtig ook.

Helaas hebben  de accordeonisten zich niet kunnen vinden in deze besluiten en hebben bezwaren tegen zowel de maatregelen als de manier waarop deze gecommuniceerd zijn. In een gesprek met Greet (Rieks Drewes en Tom Hallegraeff) liet Greet wel enige ruimte voor de toekomst, maar wilde geen toezegging doen. Dit seizoen afmaken was geen optie omdat zij met de camper op vakantie gaan.

Gerrit was resoluut in zijn mening dat de muzikanten onjuist bejegend zijn en weigert medewerking, Ook na het noemen van het feit dat hij daarmee 36 leden van ons koor in de kou laat staan, was hij niet op andere gedachten te brengen.

Laten we hopen dat beiden zich bedenken de komende tijd. Het bestuur heeft nimmer hen willen kwetsen en voor hen pijnlijk gevonden uitspraken is meerdere malen uitgebreid excuus gemaakt.

Vooralsnog heeft ons koor een groot probleem: Geen dirigent en geen accordeonisten. De komende maandag 9 mei gaat de oefenavond daarom ook niet door. Voor de resterende oefenavonden in de maand mei wordt naarstig naar een oplossing (accordeonist) gezocht. Maandag 9 mei komt het bestuur bijeen om de ontstane situatie te bespreken. Graag verzamelen we alle suggesties (kan bij alle bestuursleden telefonisch of per email of whatsapp).

Bestuur de Landrotten

Tom Hallegraeff